Începând cu februarie 2019, ROFMA a devenit Asociația Română de Workplace și Facility Management. Mai mult...

Deceniul digital al Europei: obiective digitale pentru 2030

Deceniul Digital
Lucian Gheorghiu, 27 februarie 2023

Calea către Deceniul Digital este un program conceput de Uniunea Europeană pentru a se asigura că fiecare stat membru este pregătit pentru „provocările unei lumi în evoluție și interconectate”până în 2030.

Modul în care UE își propune să ajungă acolo este prezentat ca o „busolă digitală”, fiecare dintre cele patru puncte ale sale indicând o strategie de bază – promovarea competențelor digitale, lansarea unor infrastructuri digitale sigure și durabile, transformarea digitală a întreprinderilor și digitalizarea sectorului public.

Fiecare țară va trebui să vină cu o foaie de parcurs strategică proprie.

Transformarea digitală a întreprinderilor va depinde de capacitatea acestora de a adopta noi tehnologii rapid și în general, inclusiv în sectoarele industriale și de servicii care în prezent sunt în urmă.

Până în 2030, Comisia se așteaptă la următoarele rezultate:
• 75% dintre întreprinderile europene vor folosi servicii de cloud computing, big data și AI, comparativ cu 26,14 și 25% pentru fiecare dintre aceste tehnologii în prezent
• Peste 90% dintre IMM-uri vor atinge cel puțin un nivel de bază de „intensitate digitală”, față de 60% în prezent
• Adulți cu abilități digitale de bază în creștere de la 56% la 80%.
• 20 de milioane de specialiști în tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) angajați, comparativ cu 8,46 milioane în prezent
• Acoperirea rețelei Gigabit va crește de la 59% la 100%.
• Acoperirea 5G va crește de la 14% la 100%.
• Producția UE de semiconductori, inclusiv procesoare, va crește de la 10% la 20% din valoarea producției mondiale.

Toți cetățenii și întreprinderile UE vor avea acces online la servicii publice cheie în domenii legate de carieră, studii, viața de familie, operațiuni comerciale de zi cu zi și mutarea acasă, precum și acces digital la dosarele de sănătate. În plus, este de așteptat ca 80% dintre cetățeni să folosească un act de identitate digital.

Calea către Deceniul Digital va avea un buget de 7,6 miliarde EUR gestionat de Programul Europa Digitală, împreună cu finanțare din alte programe UE.

Programul de tranziție al Deceniului digital are acordul Parlamentului European și al Consiliului și urmează să primească aprobarea oficială până la sfârșitul anului.


membri ROFMA digitaEU Deceniul Digital