Începând cu februarie 2019, ROFMA a devenit Asociația Română de Workplace și Facility Management. Mai mult...

Despre Workplace Management

Spațiul fizic de lucru și cultura organizațională se numără printre elementele definitorii ale fiecărei organizații.

Pentru mulți, noțiunea de „workplace” sau „mediu de muncă” înseamnă un spațiu fizic (de obicei o clădire) în care oamenii își desfășoară activitatea. Pentru alții, „workplace” se referă, mai degrabă, la cultura organizațională. Aceste percepții diferite ale conceptului de „workplace” sunt cuprinse în noțiunile noastre de „muncă" prin următoarele două perspective:

  • „unde mergi” să muncești
  • „ceea ce faci” în timpul programului de lucru

Ambele perspective sunt modelate de mediul nostru profesional și de educație.

ROFMA_Workspace_Workplace

Fără cultură organizațională vorbim doar de spații de lucru. Spațiile prind viață prin cultura oamenilor, devenind mediu de lucru.

ROFMA_Workspace_Workplace_Work_Environment

Spațiul fizic influențează cultura organizațională, iar cultura organizațională influențează la rândul ei spațiul. Totodată, tehnologia joacă un rol-cheie în muncă, putând fi considerată o a treia componentă a locului de muncă, alături de spațiul fizic și de cultura organizațională.

Ce este workplace managementul sau managementul mediului de muncă

ROFMA_Workplace_Management

Worplace management înseamnă concentrarea pe nevoile clădirilor și cele ale oamenilor pentru a dezvolta și valorifica implicarea, creativitatea, productivitatea și loialitatea acestora.

Un workplace management performant presupune dezvoltarea și menținerea în echilibru a tot ceea ce influențează oamenii în activitatea lor profesională zilnică: spațiu, servicii, activități zilnice, tehnologii, informații, comportament, mediul psihologic și social.

Dincolo de spațiul de lucru tradițional, există o serie de aspecte funcționale și de percepție a mediului de lucru (workplace) precum:

  • Posibilitatea de a-ți alege locul unde să lucrezi, dar și percepția că ai autonomia să faci această alegere;
  • Importanța mediului de lucru asupra stării de sănătate personale, a accesului la un mediu natural pentru a obține starea de bine individuală și colectivă;
  • Importanța și oportunitățile de socializare generate de spațiile comune precum cele de relaxare sau cele de alimentație publică (food courts, cafenele etc.);
  • Provocările de a-ți gestiona relația și granițele dintre viața profesională și cea personală;
  • Posibilitatea de a te implica în activități de responsabilitate socială în cadrul mediului de lucru.

Mediul de muncă la nivelul individului

La nivel individual, mediul de muncă poate avea un impact atât funcțional (determină eficiența activităților oamenilor), cât și simbolic (influențează modul în care se simt în raport cu munca depusă și valorile organizației în care activează).

Mediul de muncă la nivelul organizației

La nivel organizațional, mediul de muncă poate fi folosit, printre altele, pentru a proiecta scopul și imaginea unei organizații, pentru a atrage și a păstra talentele sau pentru a iniția procese de schimbare benefice.

Organizațiile competitive recunosc acest lucru și investesc în mediul de lucru. Pentru aceste organizații, valoarea strategică a mediului de lucru și a workplace managementului devine esențială în atingerea obiectivelor. Astfel, se dezvoltă proiecte care pun accent pe medii de lucru alternative (Alternative Workplaces) și pe mobilitate în interiorul și în exteriorul birourilor, dar și pe alinierea tot mai accentuată a spațiului de lucru la programele de atragere și retenție a angajaților, precum și a celor de employer branding.

ROFMA_Mediul_lucru_alternativ

shared workplaces workspace workplace management workplace spatii de lucru mediu de lucru alternative workplaces