Începând cu februarie 2019, ROFMA a devenit Asociația Română de Workplace și Facility Management. Mai mult...

Glosar FM

Acord privind nivelul serviciilor (SLA) - Evaluare comensurabila, comun acceptata, privind continutul si standardele de calitate servicii externalizate
Anvelopa unei cladiri = separatia dintre interior si mediul exterior al unei cladiri. Aceasta are rolul de invelis exterior pentru a proteja mediul interior al cladirii si de a facilita controlul climatic al acestuia. Anvelopa ii confera cladirii integritate structurala si posibilitatea controlului umiditatii, temperaturii si a presiunii din interiorul ei.

Birou de asistenta - Centru de contact pentru solicitari din partea clientilor pentru serviciile de Facility Management

CAD- Abreviere pentru proiectare asistata de computer
CAFM- Abreviere pentru Facility Management Asistat de Computer
(mai poate apareasi abrevierea CIFM = Computer Integrated Facility Management – care inseamna acelasi lucru)
= termen care identifica / arata utilizarea unui computer pentru masurarea, administrare si analiza spatiului, mobilierului, accesoriilor si echipamentelor. Poate fi utilizat si inclus in activitati de managementul mutarilor, informatii despre inchiriere, rapoarte, telecomunicatii, contabilizarea cheltuielilor cu forta de munca si materialele, conducerea activitatilor de maintenanta
Churn - termen comun utilizat cand ne referim la procesele de mutare si relocare ai ocupantilor/angajatilor dintr-o organizatie
= numarul mutarilor sau a reconfigurarilor spatiului de lucru , care implica realocarea/mutarea personalului si/sau a echipamentelor/mobilier. Acesta este utilizat adesea ca un metric pentru evaluarea unui bun facility management si pentru masurarea randamentului unei implementari de CAFM/CIFM
CMMS- Abreviere pentru Sistem Computerizat de conducere a activitatilor de maintenanta
= utilizarea unui computer sau a unui sistem de computere pentru masurarea, conducerea si analiza procesului de maintenanta intr-o cladire sau un sistem de cladiri (site). Include planificarea si programarea maintenantei si reparatiilor, conducerea si controlul activitatilor de inventariere si cheltuieli cu materialele si forta de munca
Costul ciclului de viata - Suma totala a cheltuielilor pe durata service-ului unei cladiri sau a unei parti a cladirii incluzand investitia initiala si costul de operare. In mod normal, costul ciclului de viata este calculat ca valoare neta actuala. Costul ciclului de viata poate fi de asemenea calculat in raport cu costul anual.

Cu personal propriu - Activitate internalizata in companie, de regula privind efectuarea serviciilor cu angajati proprii in loc de furnizori externi.

Evaluarea ciclului de viata - Evaluarea influentelor mediului de la extragerea materiilor prime la demolarea si depozitarea finala a produsului, cladirii sau portiuni ale cladirii. Altfel numit “pe toata durata de viata a cladirii”/ de la conceptie la disparitie.

Externalizare - Termen pentru procesul prin care un serviciu se schimba din efectuat cu personal propriu in efectuat cu o companie prestatoare externa.

Facility Management asistat de computer - Sistem IT in principal pentru operarea si procesarea informatiilor legate de actiuni specifice FM-ului.

Facility Management - Integrarea proceselor intr-o organizatie care sa mentina si sa dezvolte serviciile convenite si care sustin si imbunatatesc eficienta proceselor primare
= profesie care cuprinde multe discipline care asigura functionalitatea unui mediu construit prin integrarea oamenilor, spatiilor proceselor si tehnologiilor.

Gestionarea spatiului - Un domeniu de activitat in cadrul Facility Managementului care analizeaza necesitatile privind spatiul, adaptarea si conservarea spatiului, planificarea si implementarea mutarilor si relocarilor, precum si planul spatiilor de lucru.

Indicator cheie de performanta - Indicator utilizat pentru masurarea performantei serviciilor. Se mai regasesc ca denumire si ca “ Metrici de performanta “ sau ca KPI.

Indicator cheie - Un indicator cheie este o valoare relativa exprimata ca o fractie sau proportie, care poate fi utilizata ca indicator de performanta sau similar. Un indicator cheie trebuie vazut in toate cazurile in relatie cu alta cifra/valoare. Indicatorii cheie ar trebui sa atraga atentia asupra aspectelor esentiale si sa dea semnale reale de schimbare. Facem ceea ce trebuie? Si facem acest lucru bine?

IWMS - Integrated Workplace Management System = Abreviere pentru Software integrat pentru managementul locului de lucru
= solutie software care integreaza componente si functionalitati (cu componente si functionalitati) in : managementul de proiect, portofoliul de Real Estate si conducerea/ administararea inchirierilor, managementul spatiului ( mutari, adaugari si schimbari la nivelul locului de lucru), administrarea cererilor, si conducerea activitatilor de maintenanta etc.

M&O -Mentenanta si operare - Abreviere pentru intretinere si operare, referitoare in primul rand la proprietati si cladiri. In principiu un termen inoportun, deoarece mentenanta este inclusa ca parte din operarea proprietatii

Managementul energiei - Activitati care vizeaza reducerea energiei si a consumului de apa in cladiri.

Mentenanta preventiva - Mentenanta care este realizata inainte ca nivelul de calitate al proprietatii sa fie calificat ca nesatisfacator/insuficient in privinta folosirii, sau pentru a preveni pagubele rezultate. Include activitati regulate si programate de inspectie , service si/sau inlocuire.

Mentenanta reactiva - activitate de maintenanta care defineste o actiune corectiva, de reparatie pe un echipament care tocmai s-a stricat , sau care este evident ca urmeaza sa se strice.

Mentenanta predictiva - activitate de maintenanta bazata pe conditia/starea actuala a unui echipament in functionare , evidentiata prin teste si masuratori la locul de operare al acestuia.

Mentenanta proactiva - activitattile si actiunile efectuate pe un echipament, inainte sau in timpul ciclului operational al acestuia, pentru ai creste ciclul de viata si a minimiza stricaciunile care pot aparea.

Mentenanta - Mentenanta este o parte a operarii proprietatii care vizeaza mentinerea functionalitatii acesteia. De la “nivelul de calitate construit” adica “cladirea noua”, nivelul calitatii este determinat prin “mentenanta conforma planificarii”. Acest nivel de calitate este decis din punct de vedere procedural si este in mod normal in scadere de-a lungul perioadei de service a cladirii. Benchmarkingul DFM imparte mentenanta in mentenanta preventiva, corectiva si de inlocuire.

Operare - Include in acest sens, in primul rand, responsabilitati operationale. Din punct de vedere financiar se face distinctia intre costuri operationale si investitii, unde costurile operationale sunt zilnice, in timp ce investitiile sunt desfasurate pe termen lung, cu posibilitatea amortizatii anuale.

Operatie generala - Include parti ale operarii cladirii care in mod normal nu sunt incluse in cheltuielile de mentenanta, utilitati, curatenie si cheltuieli fixe ale proprietatii. Benchmarking-ul DFM imparte operatiunile obisnuite in ingrijire, monitorizare si supraveghere, asigurare, consultanta externa si management/administrare. In cazul cheltuielilor care acopera mai multe proprietati, doar partea relativa a cheltuielilor este inclusa in calculele indicatorului cheie.

Proiectare asistata de computer - Sistem IT de pregatire si operare cu schite/scheme/planuri.

Responsabilitati operationale - Operarea zilnica a proprietatilor si functii de suport care vizeaza indeplinirea cea mai buna posibila a necesitatilor companiei in conformitate cu nivelul agreat al serviciilor.

Rata de Churn - este un raport intre numarul total de mutari de birouri si statii de lucru facute de catre o companie timp de 1 an , si numarul total de birouri si statii de lucru ale aceleiasi companii. Sau, in termeni de angajati – este un raport intre numarul de angajat ai unei companii care se muta timp de 1 an , si numarul total de angajati din acea companie.

Reengineering - regindire, reproiectare intr-o singura etapa a unui proces pentru a obtine cresterea spectaculoasa a performantelor acestuia
Sistemul de management al cladirii - sistem integrat de control si monitorizare atat pentru sistemele tehnice de aprovizionare, cat si IBI.

Parcare interioara - spatiu utilizat pentru parcarea vehiculelor care este in totalitate continut in anvelopa cladirii.

Post de lucru ( statie de lucru = workstattion) - orice tip de spatiu destinat pentru utilizare , fie ca este intr-un spatiu inchis sau deschis , care poate fi ocupat de un singur utilizator.

Suprafata inchiriabila - Termen pentru spatiul de pe un etaj sau dintr-o cladire, care poate fi inchiriat. Ceea ce este inclus in suprafata inchiriabila, variaza de la o tara la alta.

Utilitati - In conformitate cu DFM benchmarking este un termen care include aprovizionarea necesara cu energie termica, electricitate, apa, combustibili, depozitarea si indepartarea reziduurilor solide tehnice, menajere si fluide (prin sisteme de canalizare).

Valoarea curenta a unui bun ( asset) - calculata in mai multe moduri, este in general costul curent al fabricatie acelui bun. Este deseori utilizata ca indicator, ca metric in impleentarea CMMS.

Zona de servicii tehnice - Spatiul pe etaj in diferite camere tehnice ale cladirii, cum ar fi camerele pentru ventilare, pentru curatenie, si culoare.