Începând cu februarie 2019, ROFMA a devenit Asociația Română de Workplace și Facility Management. Mai mult...

Aniversăm 10 ani! Și... este doar începutul!

ROFMA_10_ani

Anul acesta, Asociația Română de Workplace și Facility Management împlinește 10 ani. Încă de la fondare, ROFMA și-a structurat direcțiile de dezvoltare în domeniile property & facility management și, începând cu acest an, a integrat in aria sa de interes și workplace management.

Cu peste 100 de membri – persoane juridice și fizice – asociația noastră este recunoscută de comunitatea FM ca fiind singura reprezentativă a intereselor sale, motivându-ne în demersurile noastre de a promova și sprijini dezvoltarea industriilor de workplace, property & facility management la nivel național.

Facility Management în România

Evoluția ascendentă a economiei naționale, în special după anul 2000, a condus la dezvoltarea spectaculoasă a pieței de Real Estate din Romania prin creșterea masivă a volumului de investiții în noi spații comerciale și rezidențiale, ceea ce a favorizat și creșterea numărului de firme specializate în servicii de facility management.

Aceste evoluții pozitive au creat premizele necesare înființării unei organizații profesionale de profil. Astfel, în anul 2009, a luat ființă Asociația Româna de Facility Management, organizație ce  definește standardele și normele în acest domeniu la nivel național și în concordanță cu cele ale UE, constituind o platformă de comunicare de specialitate pentru membrii săi și o interfață eficientă între comunitatea profesioniștilor în domeniu și autorități locale și naționale.

Obiectivele ROFMA: educare, dezvoltare, promovare

Obiectivele asociației au vizat de la bun început realizarea unei viziuni unitare, coerente și sustenabile privind domeniile property & facility management - și, mai nou, workplace management - inclusiv prin adoptarea de standarde și norme avansate ale UE, dar adaptate la specificul pieței locale, prin educarea pieței, pe toate palierele sale, prin generarea strategiei, a mijloacelor și a instrumentelor pentru asigurarea cadrului educațional, creșterea competențelor lucrătorilor și specializarea și acreditarea profesioniștilor.

De asemenea, ROFMA a făcut eforturi susținute pentru promovarea noilor tehnologii, a tendințelor și a know how-ului de ultimă oră, dar și pentru realizarea de studii și analize privind piața locală și cea internațională, pentru stabilirea de relații de cooperare și afilierea la organizații internaționale similare.

În concretizarea acestor obiective, încă de la înființare, ROFMA  a desfășurat o multitudine de proiecte cu impact semnificativ în comunitatea profesională românească.

Una dintre principalele reușite ale asociației o constituie includerea în nomenclatorul ocupațional (C.O.R.) a ocupației de manager de facilități și realizarea de către un grup de lucru al ROFMA a standardului ocupațional aferent - obiective realizat în anul 2013. Acest eveniment reprezintă o reușită și prin faptul că, la acel moment, România era a 4-a țară din Uniunea Europeană care recunoștea această ocupație.

Programul educațional de învățare continuă

Pe plan educațional, strategia ROFMA a început să se materializeze în primăvara anului 2012, odată cu lansarea primului curs de specializare în facility management. Acest curs, conceput împreună cu experți ai Universității Tehnice din Viena, a fost acreditat în 2014, devenind astfel singurul curs autorizat de specializare în facility management din România. Totodată, ROFMA a devenit și singurul furnizor autorizat de training in domeniul facility managementului din Romănia. Cursul se derulează în două sesiuni - primăvara și toamna - beneficiind de lectori internaționali și experți locali cu reputație confirmată în domeniu. Până în prezent, peste 300 de participanți la acest curs de specializare au obținut certificate profesionale recunoscute la nivel național.

Pe lângă cursul autorizat, programul educațional al ROFMA cuprinde și alte tipuri de produse educaționale valoroase, precum:

  • cursuri de inițiere în managementul facilităților, organizate în principalele centre urbane din țară;
  • cursuri de perfecționare în activități și servicii specifice FM: curățenie profesională a clădirilor, mentenanță tehnică, protecția anti-incendiu, evaluarea calității mediului de lucru, digitizarea sistemelor de management al clădirilor etc.

Componenta educațională a înregistrat un salt important prin conectarea la mediul universitar. Astfel, în 2017, pe baza acordului de colaborare dintre ROFMA și Universitatea Politehnică București, a fost lansat primul și, până în prezent, singurul program de masterat în facility management din Romania.

Acest ambițios program, dezvoltat în cadrul Facultății de Inginerie Industrială și Robotică, a „livrat” pieței profesionale de specialiști în FM două promoții de absolvenți, la ora actuală fiind în desfășurare pregătirea celei de-a treia generații.

Evenimente profesionale de workplace, property & facility management

Un segment remarcabil, dezvoltat în ultimii ani în activitatea ROFMA, îl constituie organizarea evenimentelor profesionale din sfera workplace, property & facility management.

Evenimentul fanion al asociației este ROFMEX - Romanian Facility Management Experience Days, o premieră în peisajul manifestărilor din sfera serviciilor profesionale din România și singurul eveniment pe profil FM din această regiune a Europei. Este o manifestare care oferă o perspectivă cuprinzătoare asupra serviciilor și produselor destinate spațiilor construite și a mediului de lucru, concepută ca având trei segmente interactive - expoziția specializată, conferința internațională, seria de cursuri certificate ROFMA - și dezvoltată, începând din acest an, pentru a găzdui și Gala Premiilor ROFMA.

Un alt eveniment ROFMA, cu impact semnificativ în piața locală, este Romanian Workplace Management Forum. Lansat în primăvara acestui an, forumul constituie o premieră și prin abordarea distinctă a mediului de lucru, conferindu-i greutate și relevanță. Prima ediție a înregistrat un real succes, confirmat de numărul mare de participanți și de interacțiunea dinamică a acestora, care justifică continuarea sa cu frecvență anuală.

Pe lângă ROFMEX și Forum, ROFMA a avut și are în portofoliu și alte evenimente care grupează profesioniștii în domeniu, precum Good Morning FM, în care experții ROFMA se întâlnesc și discută într-o manieră informală problemele curente cu facility managerii din corporații și mari firme, sau ROFMA Drinks & Talks, prilej de relaționare relaxată și amicală între membrii asociației și colegi cu interese comune.

Studii și analize la nivel regional și global

Nu în ultimul rând, o activitate semnificativă în cadrul asociației constă în realizarea de studii și analize privind evoluții și tendințe pe piața de workplace și facility management, atât cea locală, cât și cea internațională. Principalul produs îl constituie studiul „Piața serviciilor de property și facility management în România”, o analiză descriptivă, cu apariție anuală, care prezintă evoluția pieței interne de servicii FM în principalii săi parametrii: tipologia, structura și volumul firmelor, a forței de muncă și a performanțelor economice.

Pe lângă acesta, periodic ROFMA este implicată în studii și analize la nivel regional și global, prin furnizarea de date, informații și prognoze elaborate de organizații și universități internaționale.

La ROFMA, continuăm să punem în prim plan evoluția prin educație, informarea profesională de ultimă oră, integritatea morală și bună colaborare.

rofma Facility Management în România workplace management facility management ROFMA 10 ani programul educațional